Alphaville Campinas Clube
Alphaville Campinas Clube
Ranking: Etapa 01 - Juvenil
1° Etapa Ranking ACC de Tenis 2019 - Juvenil (9 Jogadores)
Icon logo
23/Mar a 06/Abr/2019
1 
016 Nicolaas Kramer

 
BYE

 
BYE

 
Mariano Valenzuela

3 
Soumil Khulbe

 
BYE

 
BYE

 
Lorenzo

 
Pedro Matos

10 
 
Ricardo Ferreira

11 
 
BYE

12 
4 
Julia Pili

13 
 
Thomas Larsson

14 
 
BYE

15 
 
BYE

16 
2 
Luisa Raphael

N. Kramer [1]

M. Valenzuela

 
S. Khulbe [3]

L. .

 
P. Matos

9/3
J. Pili [4]

 
T. Larsson

L. Raphael [2]

 
N. Kramer [1]

9/0
S. Khulbe [3]

 9/4
P. Matos

W.O.
T. Larsson

 9/6
N. Kramer [1]

9/3
P. Matos

 9/7
N. Kramer [1]
9/2
R16
45 pontos
Quartas de finais
90 pontos
Semifinal
180 pontos
Final
300 pontos
Campeão
500 pontos